Decentrale waternetwerken

Artikel gepubliceerd op 03 september 2019 Inge Genné

Vlaanderen heeft een gecentraliseerde productie van drinkwater en verwerking van afvalwater. Schaalvergroting voor zuivering en kwaliteitsbewaking drukt immers de operationele kosten. De vraag rijst of een dergelijk centraal georganiseerd systeem beantwoordt aan toekomstige noden en klimaatuitdagingen. Gaan we net als in de energiewereld naar een meer flexibele en deels decentrale productie voor een betere afstemming van watervraag en -aanbod ?

VITO gaat de uitdaging aan om innovatieve lokale waternetwerken te ontwerpen en te optimaliseren op verschillende niveaus: gebouwen, wijken, festivals en bedrijfsterreinen.

Om waterbalansen op gebouw of wijkniveau snel te kunnen evalueren ontwikkelden we het WaterArchitect-platform. Deze tool biedt een gebruiksvriendelijke grafische interface voor het snel tekenen van waternetwerken. De rekenmodule combineert input data (oppervlaktes, volumes, verbruikers,… ) met achtergronddata (klimaat en/of neerslagdata) en waterkennis (technologie, buffering…). Onder het motto ‘meer water in de stad’ wordt het prototype van de WaterArchitect-tool gedemonstreerd voor een nieuwbouwsite in Leuven.

Voor een snelle ontwikkeling en demonstratie van waterbesparende oplossingen binnen een stedelijke context experimenteerden we de voorbije jaren op het waternetwerk van Dreamville. Deze ‘tijdelijke stad’ voor bezoekers van het festival Tomorrowland bouwt jaarlijks een nieuwe, flexibele waterinfrastructuur op. Tijdens de festivalweekends zijn er duizenden mensen die allemaal douchen, het toilet benutten, zich verfrissen,… Een gedroomde proeftuin om innovaties te testen. Nieuwsgierig? Je kan alles nalezen op www.waterville.be.

Ook de industrie heeft baat bij een nieuwe kijk op het eigen waternetwerk. We stappen af van de traditionele uitvoering van wateraudits, waarbij tijdelijke metingen resulteerden in een momentopname en afsluitend eindrapport. Bij de Water Management 4.0. aanpak wordt dit statische resultaat vervangen door een overzichtelijk real-time dashboard. Door gebruik te maken van watersensoren, met data-communicatie richting het cloud-portaal, ontstaat een dynamische controletool. 

Inge Genné Inge Genné
Over de auteur

Program Manager Water

LinkedIn