Smart Cities Information System voor duurzame stadsplanning

Artikel gepubliceerd op 05 augustus 2019 Han Vandevyvere

Het Smart Cities Information System (SCIS) is een kennisplatform rond de ontwikkeling van slimme en duurzame steden. 

Het platform verzamelt leerrijke voorbeelden, verwerkt de resultaten en biedt inspirerende verhalen. De website bundelt meer dan honderd demonstratieprojecten. Het doel: een ‘one stop shop’ creëren voor beleidsmakers en stakeholders die aan een duurzame toekomst werken.

Het is een kennisplatform waarbinnen verschillende partners samenwerken aan de ontwikkeling van slimme en duurzame steden. SCIS brengt projectontwikkelaars, stedelijke overheden, onderzoeksinstellingen, industrie, experts en burgers uit heel Europa bij elkaar. Het platform verzamelt leerrijke voorbeelden, verwerkt de resultaten tot kennis en biedt inspirerende verhalen rond slimme steden: schone, energiezuinige en klimaatvriendelijke steden waar de levenskwaliteit hoog is.

Duurzame stadsplanning

SCIS omvat data, ervaringen en verhalen, verzameld uit voltooide, lopende en toekomstige projecten. De focus ligt op energie, mobiliteit en ICT, en biedt daarom oplossingen op het gebied van energie-efficiëntie in gebouwen, integratie van duurzame energiesystemen, energieoplossingen op wijkniveau, slimme steden en gemeenschappen en strategische duurzame stadsplanning.

Inspirerende voorbeelden

De SCIS-website bundelt momenteel zo’n 180 door Europa gesubsidieerde demonstratiesites. Het doel: een ‘one stop shop’ creëren voor steden en stadsgebonden stakeholders die aan een duurzame toekomst werken. Het platform verzamelt inspirerende voorbeelden rond energietechnologie, mobiliteit & transport, energie-efficiënt bouwen & renoveren en de rol van IT om dat alles te integreren.

50 projecten geanalyseerd

SCIS werd gelanceerd in opdracht van de Europese Commissie. VITO/EnergyVille coördineert het project en analyseert vijftig door de EU ondersteunde projecten (die zelf verschillende demonstratieprojecten kunnen omvatten) om daaruit een gemeenschappelijke kennisbasis te distilleren. Het consortium rond VITO/EnergyVille

zet ook sterk in op een gebruiksvriendelijke website en een storytelling-aanpak om algemene inzichten en specifieke voorbeelden te delen. Het project moet verder ook leiden tot lokale, regionale, nationale en Europese beleidsaanbevelingen. 

Databank en meer
Sinds het najaar van 2017 leidt EnergyVille het consortium dat de SCIS-database beheert. SCIS biedt ook webinars en workshops aan over bevindingen van de projecten en replicatiemogelijkheden, alsook trainingen rond het gebruik van de uitgebreide SCIS-database en de bronnen van de website. Verder is het voor de 50 projecten die in de scope zitten ook mogelijk om zelf individuele KPI’s, best practices en geleerde lessen te delen op de SCIS-website. 

Meer info: https://smartcities-infosystem.eu  
Donwload het rapport.

Han Vandevyvere Han Vandevyvere
Over de auteur

Project manager / senior researcher at EnergyVille Specialties: sustainable urban development, energy transition of the built environment, low carbon economy, transition management and social innovation.

LinkedIn