Luchtkwaliteit binnenshuis

Artikel gepubliceerd op 07 augustus 2019 Marianne Stranger

We brengen gemiddeld 90 % van onze tijd binnen door dus aandacht voor en bezorgdheid over die luchtkwaliteit binnen is terecht. Die bezorgdheid uit zich onder andere in de verkoop van luchtmeters, waarbij particulieren hun binnenklimaat kunnen monitoren.

Maar deze toestellen kunnen onbetrouwbaar zijn of bieden beperkte mogelijkheden. VITO ontwikkelde daarom in opdracht van Departement Omgeving de Sensorbox . Met deze luchtmeter is het mogelijk de kwaliteit van de binnenlucht te communiceren naar bewoners en hen te sensibiliseren. De resultaten zijn betrouwbaar en tonen aan welke invloed het gedrag van de bewoners heeft op de luchtkwaliteit.

Sensorbox

 De Sensorbox bevat verschillende sensoren om stoffen in de binnenlucht te meten; stoffen die de voorbije jaren uitgebreid bestudeerd werden door VITO in een 700-tal gebouwen. Op de Sensorbox wordt voor de bewoners met kleurindicaties aangegeven hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in huis. Ook is er een alarmmodus voor koolstofmonoxide. De data worden verstuurd naar een centrale server bij VITO. Daar worden ze aangevuld met kenmerken die de bewoners aanreiken over hun huis en activiteiten. Het unieke aan het project is kwaliteit van de meetresultaten en de diepgaande dataverwerking. Op de markt heb je ook heel wat luchtmeters die bijvoorbeeld alleen sensoren hebben voor gasvormige stoffen. Als de luchtvochtigheid in huis dan stijgt, registreert de luchtmeter die stijging niet. De Sensorbox heeft verschillende sensoren die een brede waaier van binnenmilieu-parameters en situaties waarnemen.

 Voor VITO heeft de ontwikkeling van deze Sensorbox ook nog een hoger doel. Als in honderden huizen een Sensorbox wordt geplaatst, is brede dataverwerking mogelijk en kunnen patronen duidelijk worden. Het einddoel is de uitbouw van een uitgebreid Belgisch sensornetwerk. Dat gaat het bijvoorbeeld mogelijk maken om, met respect voor de GDPR-wetgeving, af te leiden welk gedrag tot vochtproblemen kan leiden, en hoeveel minimale ventilatie een huis nodig heeft om alsnog een gezonde binnenlucht te behouden. Het is ook de bedoeling dat VITO Sensorbox-eigenaars tips geeft voor een betere lucht in huis.

 Emissies binnenshuis

 We horen nauwelijks iets over de stoffen die we binnenshuis inademen. Nochtans brengen we er gemiddeld 90 procent van onze tijd door. Momenteel gelden er binnen Europa richtwaarden voor de beperking van de uitstoot van bouwmaterialen zoals vloerbekledingen en lijmen, de zogenaamde EU-LCI lijst. Wat het toxicologische combinatie-effect is van al die vluchtige organische stoffen, is nog grotendeels onbekend. Van basisstoffen zoals formaldehyde en benzeen weten we dat ze schadelijk zijn, zelfs kankerverwekkend. Andere kunnen dan weer het risico op bijvoorbeeld allergie verhogen. Helaas is het zeer moeilijk het effect te bepalen van deze stoffen op onze gezondheid. In toxicologische studies kun je wel focussen op één stof, maar dan mis je het ‘cocktaileffect’ van een mengsel van tientallen stoffen, iets wat veel sterker de realiteit weerspiegelt.”

 VITO doet al jaren, in opdracht van zowel overheden als bedrijven, metingen naar de emissies van allerhande producten. Als een bedrijf wil weten hoe groot de emissie is van een welbepaalde schadelijke stof, dan wil het ook graag weten of het daarmee voldoet aan de regelgeving in de landen waarnaar het exporteert. We zijn goed op de hoogte van alle productlabels die er bestaan, in binnen- en buitenland. Daarom doen bedrijven graag beroep op ons.

Wat je moet weten over luchtkwaliteit
Lees een hoofdstuk uit het boek 'Onze lucht' van Wouter Lefebvre.  Het duidt de complexe wetenschappelijke kennis op een heldere manier, biedt antwoorden voor de toekomst en stelt concrete acties voor die de bronnen van de vervuiling moeten aanpakken.
Marianne Stranger Marianne Stranger
Over de auteur

R&D Project coordinator - Environmental Risk and Health Unit - VITO

LinkedIn