PLANHEAT: focus op verduurzaming verwarming en koeling

Artikel gepubliceerd op 06 augustus 2019 Pieter vingerhoets

Het Europese project PLANHEAT werkt aan een tool die lokale autoriteiten ondersteunt bij de visualisatie, simulatie en vergelijking van alternatieve, koolstofarme en economisch duurzame scenario's voor verwarming en koeling. Verwarming en koeling vertegenwoordigt meer dan de helft van de Europese energieconsumptie. Een energietransitie is dus niet mogelijk zonder de verduurzaming van verwarming en koeling.

Momenteel missen lokale autoriteiten de nodige tools die hen ondersteunen in het definiëren, simuleren en evalueren van gepaste strategieën om verwarming en koeling duurzamer te maken. Toch is dat nodig om de ambitieuze energiedoelstellingen te halen die opgesteld werden in diverse lokale en bovenlokale plannen. PLANHEAT biedt een oplossing.

planheat_potentieel_energieproductie

Voorbeeld: potentieel voor energieproductie in en rond de stad Antwerpen voor biomassa uit bos (groen), biomassa uit landbouw (geel), restwarmte uit enkele grote industriële bedrijven (blauwe stippen) en industriezones (zwart). De energiebronnen kunnen gekoppeld worden met de warmtevraag zones (blauw-rood).

Milieuvriendelijke scenario’s

De PLANHEAT-tool brengt de actuele en voorspelde vraag voor verwarming en koeling in kaart, samen met de potentiële en lokaal beschikbare koolstofarme energiebronnen zoals zonne-energie, thermische en geothermische energie, biomassa, restwarmte, … Ook definieert en simuleert de applicatie alternatieve milieuvriendelijke scenario’s die gebaseerd zijn op stadsverwarming en efficiënte warmtekrachtkoppelingssystemen.

50 deelnemende steden

Met deze verzamelde data wordt het mogelijk de interacties tussen de nieuwe scenario’s en bestaande infrastructuren en netwerken te begrijpen en zo een mogelijke uitbreiding en upgrade van netwerken voor stadsverwarming uit te werken. Deze nieuwe scenario’s zullen impact hebben op de energetische, economische en milieugerelateerde indicatoren. Ook die evaluatie zit mee in het PLANHEAT-programma. PLANHEAT is van plan om 50 EU-steden actief in het project te betrekken. Die steden worden nauw betrokken bij het project met workshops, webinars en evenementen, zodat de expertise breed kan gedeeld worden.

Pieter vingerhoets Pieter vingerhoets
Over de auteur

Expert Energie & Klimaatstrategie bij VITO/EnergyVille

LinkedIn