Roeselare rolt klimaatplan uit

Artikel gepubliceerd op 06 augustus 2019 Han Vandevyvere

Roeselare streeft ernaar om een stad te zijn die vriendelijker is voor luchtwegen, groener, veiliger, met meer aangename plaatsen, die kelders droog houdt en het hoofd koel. Of anders gezegd: een stad met hoge levenskwaliteit die klaar is voor toekomstige uitdagingen. 

Met onder meer een eigen warmtenet is Roeselare een echte voortrekker in de klimaataanpak. Maar kan Roeselare effectief klimaatneutraal zijn tegen 2050? Dat zocht Roeselare uit met hulp van VITO/EnergyVille.

Klimaatswitch

Roeselare ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Hiermee engageert de stad zich om minder CO2 de lucht in te pompen, slimmer om te gaan met energie, hernieuwbare energiebronnen meer kansen te geven en de stad aan te passen aan een klimaat in verandering. Samen met VITO/EnergyVille werkt Roeselare aan een klimaatplan om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te bereiken. De naam van dit klimaatplan: Klimaatswitch

Draagvlak

Roeselare klopte bij VITO/EnergyVille aan voor de wetenschappelijke onderbouwing van het klimaatplan. VITO/Energyville levert de stad de belangrijkste energiedata, voert daar analyses op uit en begeleidt de stad bij haar haalbaarheidsstudie. Want het is net de uitdaging om de beschikbare data bruikbaar te maken voor lokale beleidsvoering. Ook begeleidt VITO/EnergyVille Roeselare bij het opzetten van participatieve processen waarmee ze aan een breed draagvlak voor de energietransitie kunnen bouwen. Want wil de stad met het klimaatplan zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de Roeselarenaar dan is het belangrijk om vanaf dag één samen te werken met burgers, ondernemers, instellingen, enzovoort opdat het klimaatplan breed gedragen wordt en een leefomgeving beschrijft waar iedere Roeselarenaar in wil wonen.

Europese ambities

Steden zijn meer en meer een aanjager van concrete duurzame klimaatoplossingen. Via ‘Urban Agenda for the EU’ van de Europese Commissie draagt Roeselare zijn ambitie ook buiten de landsgrenzen uit. Samen met het Poolse Gdansk en Londen is de stad coördinator van het Europese project ‘Partnership for Energy Transition’. Samen onderzoeken ze hoe je vanuit een stadsomgeving de energietransitie mee kunt waarmaken. De samenwerking is bijzonder vruchtbaar, ook omdat de drie steden qua schaal verschillen en zo van elkaar kunnen leren. Wat in Roeselare werkt, is bijvoorbeeld perfect te implementeren in een Londense wijk. Aan het einde van de rit doen de steden aanbevelingen om op Europees niveau het stedelijke energiebeleid mee uit te stippelen.

Meer informatie? 20171210-RSL-klimaatplan-logo-RGB
Contacteer timo.wyffels@roeselare.be

 

 

Meer weten over stedelijke verandering en duurzame groei?

Lees een hoofdstuk uit het boek 'Change the world city by city'.

Han Vandevyvere Han Vandevyvere
Over de auteur

Project manager / senior researcher at EnergyVille Specialties: sustainable urban development, energy transition of the built environment, low carbon economy, transition management and social innovation.

LinkedIn