Vito

Gepersonaliseerde stages voor studenten van De Lift Education

Jongeren met autisme hebben vaak een speciaal talent voor specifieke taken, b.v. repetitieve taken die een lange aandachtspanne vereisen zoals het trainen van algoritmen. We ervaren dit al enkele maanden van dichtbij. Sinds 2018 werken we namelijk nauw samen met De Lift Education, een school gespecialiseerd in het opleiden van jongeren met een autismespectrumprofiel die zich specifiek richt op het aanleren van IT-vaardigheden. Elke week komen een aantal studenten naar ons voor hun stage om niet alleen van ons maar ook van elkaar te leren. Bovendien is dit een ideale opstap om te kunnen integreren op de arbeidsmarkt. 

Click here for the English version

HEt juiste talent voor de juiste opdracht

Het verwerken van lucht- of satellietbeelden is een van onze expertises. We verwerken enorme hoeveelheden gegevens en ontwikkelen voortdurend nieuwe verwerkingsketens en algoritmen om waardevolle en objectieve informatie ter beschikking te stellen aan eindgebruikers binnen verschillende sectoren.
In deze context kwamen we ook in contact met Passwerk om te kijken of zij ons konden ondersteunen bij het testen en ontwikkelen van software. Het Belgische bedrijf (met sociaal oogmerk) stelt 120 mensen met een autismespectrumstoornis te werk die zonder begeleiding moeilijk aan de slag geraken (of kunnen blijven) in het reguliere arbeidscircuit.

Onze Passwerkers hebben het denk- en handelingsvermogen van een master of bachelor.
Met de juiste begeleiding zorgt Passwerk ervoor dat deze mensen kunnen ingezet worden bij softwaretesting en andere opdrachten voor kwaliteitscontrole, dus ook in opdracht van VITO

Dirk Rombaut - Commercieel Directeur, Passwerk

Binnen VITO Remote Sensing hebben we tal van interne opdrachten die ideaal zijn voor iemand met het autismespectrumprofiel. Het gaat dan meestal om erg routineus en repetitief werk dat bijvoorbeeld noodzakelijk is om algoritmen (in de vorm van neurale netwerken) te trainen. We gebruiken deze algoritmen bijvoorbeeld in precisielandbouw, om bijvoorbeeld automatisch welbepaalde objecten te herkennen. Maar voordat je deze algoritmen kunt loslaten op nieuwe beelden, moeten ze voldoende worden getraind met gekende voorbeelddata. Op deze voorbeeldfoto’s worden de objecten dan manueel aangeduid.

Voor een goede training van de detectiealgoritmes zijn doorgaans zeer veel trainingsbeelden nodig. Het manueel zoeken en aanduiden van de trainingsobjecten is een zeer repetitieve taak, die een continue concentratie vraagt. Het is een visueel-analytische taak waar jongeren met autisme vaak zeer goed voor aangelegd zijn.

De Lift

Twee jaar geleden kwamen we via Passwerk ook in contact met De Lift in Diest. De Lift is een school die zich toespitst op jongeren met een autismespectrumprofiel, en die focust op het aanleren en aanscherpen van IT-vaardigheden. We realiseerden ons al snel dat we een rol konden spelen bij de integratie van jonge mensen met autisme in de arbeidsmarkt - en dus ook in de samenleving.

Op verzoek van de school kregen vier studenten, geselecteerd op basis van sterke visuele profielen, een stageplek aangeboden in onze Geomatics groep binnen VITO Remote Sensing. Na de eerste introducties en testen, begonnen ze officieel in september 2018 en kwamen ze elke dinsdag samen met hun supervisor naar Mol om hier samen met ons te werken.

We zijn blij dat we deze samenwerking konden verder zetten. Ook dit jaar hebben we drie studenten die stage lopen. Aanvankelijk moesten we uitzoeken hoe we op maat gemaakte plaatsingen konden aanbieden. We merkten bijvoorbeeld dat een voor- en namiddag te intensief was, daardoor komen de studenten nu van 10u tot 12u. Als de opdracht en de agenda van de student het toelaten, werken ze zelfs op school aan hun opdrachten verder.

Studenten van De Lift Education komen elke dinsdag voormiddag naar VITO
Studenten van De Lift Education komen elke dinsdag voormiddag naar VITO

Gepersonaliseerde stages

In onze samenwerking met De Lift is het natuurlijk uitermate belangrijk dat de inhoud van elke stage ook is afgestemd op de capaciteiten van de student. Van bij aanvang was het duidelijk dat ze werden ingezet op visuele herkenningstaken, zoals het manueel aanduiden van specifieke objecten op luchtbeelden. Een van hun opdrachten is bijvoorbeeld het identificeren van palmbomen op onscherpe luchtfoto's, wat absoluut geen eenvoudige klus is. Een andere taak is het annoteren van bloesem en fruit in afbeeldingen van appel- en perenboomgaarden. We merkten bij één bepaalde student ook een sterkte interesse op in programmeren. Het mooie is dat we specifieke opdrachten kunnen aanpassen en het voor een student met een specifieke interesse mogelijk kunnen maken om aan iets te werken waar ze uitermate goed in zijn en dus vaak ook erg in geïnteresseerd zijn. Tegelijkertijd leren de studenten met GIS-software te werken en leren ze hoe ze in een bedrijfsomgeving kunnen functioneren.

Identificatie van palmbomen op luchtbeeldenIdentificatie van palmbomen op luchtbeelden

Vooruitzichten op een onafhankelijke toekomst

VITO is natuurlijk niet het enige bedrijf dat stageplaatsen aanbiedt voor studenten van De Lift. De studenten hebben stageplaatsen bij verschillende IT-bedrijven, van KMO’s tot grote spelers. De Lift is constant op zoek naar geschikte stageplaatsen en projecten voor elke student, zodat zij hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen in een werkomgeving. Gelukkig is de IT-sector zich goed bewust van het potentieel van mensen met een autismeprofiel. Cronos, het grootste IT-bedrijf in België, biedt ook financiële ondersteuning aan de school.

Als een school voor collectief thuisonderwijs zijn we gegroeid uit een privé-initiatief, dus wij ontvangen
geen subsidies en zijn volledig afhankelijk van inschrijvingsgelden en sponsoring. Maar het
is fantastisch om te zien hoe onze studenten met de juiste ondersteuning in staat zijn hun capaciteiten te ontdekken en vooruitzichten krijgen om een onafhankelijke toekomst op te bouwen.

Annemie Willekens - Coördinator, De Lift Education

De school is meer dan vijf jaar geleden opgericht. Verschillende ex-studenten zijn afgestudeerd en hebben een diploma gehaald of een gepaste job gevonden in de IT-sector. De studenten komen uit heel Vlaanderen (dit academiejaar zijn er 16 studenten) en hebben een geïndividualiseerd lessenrooster. Het concept van De Lift is uniek en geeft een toekomst aan jongeren die elders niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben, zodat ze uiteindelijk toch in het reguliere circuit aan de slag kunnen.

------------------------------

Meer informatie over De Lift Education kan u vinden op www.delifteducation.be of neem een kijkje in hun laatste Jaarverslag 2018-2019.