Vito

Dronetechnologie toegankelijk voor landbouwers

In de moderne landbouw spelen technologie en data een steeds grotere rol. Een opvallende ontwikkeling is de meerwaarde van drones. Hoewel technologische innovaties het gebruik van dronetoepassingen steeds interessanter maken, sijpelen deze nog niet of nauwelijks door naar landbouwbedrijven. Om het potentieel toch zo goed mogelijk te benutten sloegen FlandersMake, VITO, ILVO, pcfruit, IDEWE en Syntrum de handen in elkaar om het menselijk kapitaal te ondersteunen bij het integreren van dronedata in de bedrijfsprocessen. Ze ontvingen hiervoor steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)
Laat ons de resultaten van dit project onder de loep nemen en tonen hoe we succesvol kunnen bijdragen aan het begrijpen, integreren en benutten van dronedata in de dagelijkse werkzaamheden van landbouwers.

Click here for the English version

OPLEIDING & capaciteitsopbouw van piloten en telers

Samen met de projectpartners heeft VITO een uitgebreid opleidingsprogramma opgezet om piloten en landbouwers/telers vertrouwd te maken met het verwerven, het analyseren en de uiteindelijke interpretatie van drone data. Van basisprincipes tot geavanceerde toepassingen, ons doel was om de betrokken werknemers te versterken met de nodige vaardigheden. 

Om een optimale betrokkenheid van de werknemers te garanderen, werden pilootprojecten uitgevoerd in nauwe samenwerking met aardappel-, aardbeien- en perentelers enerzijds en drone piloten anderzijds. Het begeleidingstraject bestond uit

  • een verkennend bezoek met toelichting van de applicatie-ontwikkelingen en de te verwachten resultaten (aardbeibloesemtelling, wortelsnoei in peer of Alternaria detectie in aardappel)
  • begeleiding bij het gebruik van de MAPEO webapplicatie. 
  • begeleiding bij het uitvoeren van een dronevlucht
  • ondersteuning en advies rond interpratie van de resultaten
  • terugkoppeling rond het protocol en verbeterpunten voor toekomstige campagnes 

Voor het pilootproject in de fruitteelt, werkten pcfruit en VITO samen een draaiboek uit waarin in detail beschreven staat welke stappen een fruitteler dient te doorlopen bij de aanvraag van een drone vlucht in de EVA app. EVA is gekoppeld aan de MAPEO droneverwerkingsketen (VITO), zodat deze aanvraag ook meteen zichtbaar is in MAPEO.
Ook voor de aardappeltelers werd een dergelijke handleiding opgesteld door ILVO in samenwerking met VITO. Het aanvragen van een dronevlucht verloopt volledig via MAPEO. (lees ook: Alternaria detectie in aardappelen met dronebeelden - Living Lab Agrifood Technology)

MAPEO screenshot_order droneflight-product

Het MAPEO platform voorziet een handige module om dronevluchten en producten te bestellen.

Geïnteresseerde piloten kregen de vereiste opleiding om te kunnen vliegen en werken met drones in de landbouw. Hiervoor werd de MAPEO field software, die een controlecheck ter plaatse toelaat, geoptimaliseerd, en werd er een gedetailleerde handleiding ter beschikking gesteld. Bovendien werd in samenwerking met Syntrum een specifieke pilootopleidingscursus opgesteld die aangeboden wordt als annex aan de reeds bestaande drone pilootopleidingscursus. Het voor piloten ontwikkelde handboek kan geraadpleegd worden via het MAPEO help center.

De begeleidingstrajecten lieten drone-operatoren toe om zich enerzijds te specialiseren, anderzijds om kwalitatieve data en nuttige inzichten af te leveren aan en op maat van de telers zodat deze na een positieve ervaring in de toekomst opnieuw beroep zullen doen op de drone-operatoren voor het uitvoeren van vluchten en het verwerken van de data.  

innovatieve technologische integratie

Innovatieve drone technologieën en sensoren werden gebruikt voor het verzamelen van verschillende soorten data, zoals hoge resolutie multispectrale en RGB beelden. Daarbovenop werden ook hoogtechnologische AI algoritmes toegepast voor het verwerken van deze beelden. Om de drempel voor het gebruik van drone data zo laag mogelijk te houden voor de landbouwers, werden de verwerkingsalgoritmes geautomatiseerd in MAPEO. Hiervoor werden nieuwe functionaliteiten ingebouwd die het mogelijk maken om de resultaten van derde partijen (vb. alternaria detectie algoritme van ILVO) te integreren in MAPEO. De landbouwer dient dus zelf geen technologische bolleboos te zijn om meerwaarde uit zijn/haar drone data te verkrijgen. 

iStock-1328823411_small

visualisatie van resultaten

Uit de gesprekken met de landbouwers bleek dat zij niet zozeer geïnteresseerd zijn in de volledige keten van vluchtuitvoering tot analyse van de data, maar dat zij voornamelijk toegang willen tot de informatie en adviezen die hun bedrijfvoering kunnen ondersteunen. De resulterende kaarten worden daarom na verwerking in een gebruiksvriendelijke MAPEO webomgeving geplaatst die toegankelijk is voor de telers. ILVO en pcfruit interpreteren de kaarten om advies te verlenen aan de desbetreffende aardappel-, aardbeien- of perentelers. Om de fruittelers niet onnodig met verschillende platformen te laten werken, worden de resulterende kaarten ook via MAPEO ter beschikking gesteld van de EVA app, zodat de fruitteler alles in één vertrouwde app kan terugvinden. Visualisatie van dronebeelden via het MAPEO platform: het tellen van aardbeienbloesems

DUURZAMERE LANDBOUW DOOR technologische barrieres weg te werken 

Het doel van deze begeleiding bij specifieke pilootprojecten is niet alleen om de efficiëntie en opbrengst in de landbouw te verhogen, maar ook om minder resources te gebruiken en milieuvriendelijke praktijken te bevorderen. Door preciezere landbouwmethoden te gebruiken, kunnen landbouwers hun input verminderen en tegelijkertijd de opbrengst optimaliseren. Een eerste barrière hiertoe wegwerken door innovatieve digitale technologie toegankelijk te maken voor de landbouwer is een grote stap voorwaarts. 

En dat is precies waar dit project om draaide, door naast het technologische verhaal ook in te zetten op het menselijke aspect. Dat geeft bedrijven meer praktische houvast bij het in gebruik nemen van dronetoepassingen.

Het gebruik van drones in de landbouw zal naar verwachting blijven groeien naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. Dit biedt een positief vooruitzicht voor zowel landbouwers als de industrie in zijn geheel, terwijl tegelijkertijd de nadruk ligt op verantwoordelijk en efficiënt werken
We geloven dan ook dat dit begeleidingstraject nog een grote impact kan realiseren voor de toekomstige, meer duurzame landbouw. 

 

banner ESF project logos